61 14 72 24   jette@groconsult.dk

Klima, CO2 & energi

Klima, CO2 & energi

Image

'Alle verdensmål er lige vigtige, men klimaet haster mest', det var nogle af ordene fra Mogens Lykketoft, da han i september 2018 gæstede groconsults Åbent Hus arrangement. På denne side finder du koncepter, som direkte eller indirekte kan bidrage til at reducere jeres CO2 udslip.

Vidste du, at CO2 reduktioner indgår direkte eller indirekte i mindst seks af de 17 verdensmål?
Og direkte eller indirekte i mere end 20 af delmålene?

Så har du i første omgang kun læst overskrifterne på verdensmålene, så er der god grund til at nærlæse de 169 delmål.

Du kan blive hjulpet på vej til mindske CO2 udslippet ved brug af følgende:

Energioptimeringskoncept + finansieringsmodeller

Image

I vil gerne nedbringe energiforbruget i jeres bygning, men hvordan skal det gøres uden at involvere mange parter med stort tidsforbrug til følge?

Vi har løsningen til jer. I får afdækket energioptimeringspotentialet på én gang – gratis og uforpligtende – af en uafhængig energikonsulent.

Vi kører projektet fra start til slut og finder samtidig den økonomiske løsning, der passer til jeres behov – hvad enten det er kontant betaling, eller I ønsker en finansieret løsning.

Læs mere om energioptimering

Der er muligheder for at optimere energiforbruget i jeres bygninger. Men hvordan skal det gøres uden at involvere mange parter med stort tidsforbrug til følge? Vi har løsningen til jer. Vi kører projektet fra start til slut og finder samtidig den økonomiske løsning, der passer til jeres behov – hvad enten det er kontant betaling, eller I ønsker en finansieret løsning.

 

Vi gør det nemt:

• I får afdækket energioptimeringspotentialet på én gang – og gratis – af en uvildig energikonsulent

• I får ALT gennemgået og kan derfor med sindsro afvise strømmen af tilbud af nye løsninger – og samtidig opnå, at hele matriklen optimeres på én gang. Det kræver kun jeres aktive medvirken, når beslutningerne skal træffes. I undgår suboptimering, fordi de lavthængende frugter kombineres med de højere hængende, således at den gennemsnitlige afskrivningstid bliver fornuftig

• I opnår – som regel – en stor komfortforbedring for de mennesker, der færdes i bygningen pga. forbedret indeklima, nedsættelse af fugt, træk, kulde m.m.

• I får helt nye installationer og ny teknologi, der ikke kræver service og vedligehold foreløbig

 

Sådan gør du:

1. Tag fat i Jette Ebbekær Thomsen på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon: 61 14 72 24 og lav en aftale.

2. Jeres bygninger screenes af en energikonsulent. Det omfatter klimaskærm, tekniske anlæg og belysning.

3. Energikonsulenten fremsender overslag på energioptimeringspotentiale – herefter beslutter I, om I fortsætter til fase 2, hvor der udfærdiges et detaljeret projektforslag. Projektforslaget indeholder en specifik oversigt over løsninger samt proces for forløbet, som forestås af energikonsulenten.

4. Siger I ja tak til projektforslaget i fase 2, udarbejder vi også en økonomisk løsning, eventuelt baseret på én af vores finansieringsløsninger.

CO2 regnskab

Image

Parisaftalen blev indgået i december 2015 – og 2019 har indtil videre haft de menneskeskabte klimaforandringer højt på dagsordenen bl.a. blandt de unge, som af mange omgange – verden over – har demonstreret for et bedre klima. Skal vi imødegå disse mål og krav, så kræver det, radikale ændringer i måden vi forbruger på.

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed? Med udgangspunkt i jeres eksisterende aktiviteter kortlægger vi CO2 udledningen og finder løsninger tilpasset jeres behov.

Vidste du, at vi som danskere hver især udleder 17 ton CO2/år? Og at Parisaftalen foreskriver 5 ton CO2/person i 2030, 2 ton i 2050 og 0 ton i 2070?

Forankring af energistyringsværktøjer

Image

Har I brug for hjælp til at få aktiveret indsamlet data, så de i højere grad bidrager til at opfylde CO2 mål, undgå unødvendige omkostninger fx lækageskader og energispild? Få jeres data til at skabe endnu mere værdi.

Forankringskonceptet kan bruges til at understøtte energistyringsværktøjer – blandt andre KMD EnergyKey og KeepFocus – der bruges til at skabe overblik over forbruget af el, vand, varme og andre relevante områder, hvor der indsamles data.

Læs mere om forankring

groconsult samarbejder med udbydere af energistyringsværktøjer

Få jeres data til at skabe endnu mere værdi!

Har I brug for hjælp til at få aktiveret indsamlet data, så de i højere grad bidrager til at opfylde CO2 mål, undgå unødvendige omkostninger fx lækageskader og energispild? groconsult udbyder indsatser i private og offentlige virksomheder med at stoppe spild af ressourcer og sikre et bæredygtigt forbrug. Dette gør vi i samarbejde med leverandører – blandt andre KMD EnergyKey og KeepFocus – af digitale energistyringsværktøjer, der skaber overblik over forbruget af el, vand, varme og andre relevante områder, hvor der indsamles data.

Energistyringsværktøjerne understøtter groconsults arbejde med medarbejderinvolvering i bæredygtighedsarbejdet. Mens leverandøren af energistyringsværktøjet leverer den digitale platform, hjælper groconsult med forankringen af systemet hos centrale medarbejdere og nøglepersoner. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde:

• God organisering og formidling af systemet internt i organisationen. Der udarbejdes bl.a. et forankringsdokument

• Udbud af kurser og inspirationsmøder til brugere af systemet

• Konsulentopgaver fx brug af platformen som læringsværktøj i undervisning om klima, miljø og bæredygtighed i skoler og gymnasier.

 

Hvis du vil høre mere, så kontakt Jette Ebbekær Thomsen på 61 14 72 24 eller via mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld nyhedsbrev

* Felter der skal udfyldes
groconsult nyt
Netværk for foodservice