61 14 72 24   jette@groconsult.dk

Fra verdensmål til hverdagsmål

Fra verdensmål til hverdagsmål

Image

De senere år har groconsult planlagt og gennemført workshops og kick-off møder for medarbejdere i forskellige virksomheder og organisationer.

Senest var i december 2019, hvor vi holdt workshop for AffaldPlus’ mere end 120 medarbejdere fra Genbrugsafdelingen for at engagere dem i arbejdet med de 17 verdensmål på Temaseminar 2019. Formålet var, at medarbejderne skulle kortlægge hvor og hvordan AffaldPlus, som virksomhed allerede bidrager til FN’s 17 verdensmål samt idégenerere i forhold til, hvordan verdensmålene fremover kan bringes i spil, så de understøtter de overordnede målsætninger i strategien for AffaldPlus. 

Vi benyttede også lejligheden til at spørge ind til, hvor bæredygtige medarbejderne ønsker AffaldPlus skal være på kort og langt sigt. Deres score på, hvor bæredygtige de som virksomhed gerne vil være i 2030 landede på 9,2 – mens fem medarbejdere var med på, at gå mere end ’all in’ med en score på over 10. 


Verdensmålskompendie

kompendie verdensmaal forside

I groconsult har vi udarbejdet et kompendie, vi bruger, når vi holder workshops mv.

Kompendiet præsenterer de enkelte mål, delmål og indikatorer i overskuelig form.

Interesseret? Så ring til Jette Ebbekær Thomsen på 61 14 72 24

Hvad er verdensmålene?

verdensmaal color horizontal

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 på FN’s årlige generalforsamling. Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.

I alt blev der vedtaget 17 mål, 169 delmål og 232 indikatorer. Målene trådte i kraft 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Læs mere på: www.verdensmaal.org