Medarbejdere

Medarbejdere

groconsults vision er at være med til at omstille samfundet i en bæredygtig retning. Og vi tror på, at det bliver afgørende for virksomheders konkurrenceevne, at have en bæredygtig profil. groconsults mission er at skubbe yderligere til den bæredygtige udvikling, som erhvervslivet er i gang med.


Jette Ebbekær Thomsen

Direktør for bæredygtig udvikling
Jeg er uddannet miljøplanlæger fra Roskilde Universitet og har siden begyndelsen af 1990erne arbejdet med miljø og bæredygtig udvikling.

Jeg brænder for at bringe miljø og bæredygtighed i øjenhøjde og gøre det til en del af forretningen/kerneydelsen. Jeg har især erfaring i at udvikle miljøarbejdet for kommuner og servicevirksomheder. 

Om Jette Ebbekær Thomsen
Jettes Linkedin profil


Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required
Netværk for foodservice
Kommuner
groconsult nyt

Om groconsult

groconsult rådgiver og understøtter private og offentlige virksomheder i at udvikle deres organisation i en miljøvenlig og bæredygtig retning. Med udgangspunkt i virksomhedens kerneydelse, kultur og hverdag, søges miljøhensyn og bæredygtighed integreret i dagligdagen.

Gennem hverdagens handlinger skabes forankring indadtil og troværdighed udadtil. groconsult er med hele vejen fra tanke til handling. Vi hjælper med at identificere egnede indsatsområder, designe processer og gennemføre og forankre indsatsen.

groconsult ApS | Skjulhøj Allé 32 | 2720 Vanløse | M: 61 14 72 24 | jette@groconsult.dk | CVR nr.: 39394340