61 14 72 24   jette@groconsult.dk

Om Jette

Om Jette Ebbekær Thomsen

Jeg er uddannet miljøplanlægger fra Roskilde Universitetscenter. Siden begyndelsen af 1990erne har jeg arbejdet med problemstillinger relateret til miljø og bæredygtig udvikling. Jeg har især erfaring i at udvikle miljøarbejdet for kommuner og servicevirksomheder.
Jettes Linkedin profil

Et udpluk af projekter

  • Som centerleder i Miljøpunkt Vanløse var jeg projektleder på Climate Street. Et to årigt projekt som fik mere end 80 af Vanløses butikker og virksomheder til at spare på energien og sætte fokus på miljøet. Tre af virksomhederne har modtaget Københavns Kommunes miljøpris: Grønne Erhverv Award 2009 og 2010. Climate Street var et samarbejdsprojekt mellem Miljøpunkt Vanløse, Københavns Kommune og erhvervslivet i Vanløse. Projektet lever nu videre i Grønt Erhverv Vanløse. Du kan læse mere om Climate Street her. Læs mere om Grønt Erhverv Vanløse på www.ge2720.dk.
  • I Albertslund var jeg med til at indarbejde Agenda 21 i Albertslundstrategien og tilpasse den årlige Agendaplan denne strategi. Albertslund Kommune modtog i 2008 Byplanprisen for netop dette arbejde. Se begrundelsen for tildelingen her. Jeg var også med i det indledende skrivearbejde for etableringen af miljøvidenparken, i dag Gate 21.
  • Som miljømedarbejder i Bispebjerg Miljøcenter var jeg med til at sætte gang i processen for en mere miljøvenlig udvikling i frisørbranchen. Det resulterede blandt andet i en grøn linie på frisørskolerne, et miljønetværk for frisører i København og oprettelsen af Videnscenter for frisører og kosmetikere. Læs om videncenteret her
Ansættelser
  • Centerleder for Miljøpunkt Vanløse
  • Udviklingskonsulent i Albertslund Kommune
  • Miljømedarbejder i Bispebjerg Miljøcenter
  • Agenda 21 koordinator for otte skoler i Haslev
Før min uddannelse som miljøplanlægger, blev jeg uddannet salgsassistent i Ilva - en uddannelse, der har klædt mig godt på til at møde særligt i butikker i arbejdet med miljø. Samtidig har det skærpet mit fokus på, hvor vigtigt det er, at miljøarbejdet tænkes ind i kerneydelserne og bliver en naturlig del af en god forretning.

Om Jette

• I juni 2014 var jeg inviteret til Københavns Kommunes Erhvervskonference, der er et led i at sikre en systematisk dialog mellem erhvervslivet og videns-institutioner om Københavns fremtidige erhvervs- og vækstpolitik. Her bidrog jeg blandt andet med miljø- og bæredygtighedsvinkler

• I marts 2012 debutterede jeg i TV Lorrys program Meningsmaskinen i erhvervspanelet. Her var mit mål, at krydre diskussionerne med miljø- og bæredygtigheds-aspekter

• I efteråret 2011 var jeg inviteret med til kvalificeringen af Københavns Kommunes Klimaplan under titlen "KBH 2025 // Fælles indsats for klimaet"

• I 2010 var jeg blandt 30 andre i de nordiske lande, inviteret til Nordisk Ministerråds ekspertworkshop om bæredygtigt forbrug og grøn livsstil

• I 2009 deltog jeg i Københavns Kommunes arbejde med input til Klimakommissionens arbejde, og deltog i det afsluttende seminar mellem kommunerne og Klimakommissionen i januar 2010