groconsults projekter

groconsults projekter

Her kan du finde et udpluk af de miljøprojekter, som groconsult arbejder på i øjeblikket.


Green Spots 2013

For trejde år i træk bistår groconsult Frederiksberg Kommune som rådgiver og proceskonsulent i Green Spots.

I 2013 fokuseres indsatsen på virksomheder i Områdefornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret, men alle virksomheder på Frederiksberg er velkomne. Her tilbyder kommunen virksomhederne en gratis gennemgang af deres belysning inkl. en plan med forslag til indsatsområder og et overslag på, hvad den energirigtige investering kommer til at koste dem, hvis de fører planen ud i livet.

Herudover bliver virksomhederne tilbudt faglig sparring på, hvordan de kommer ”ud over rampen” med deres miljøindsats fx i deres kommunikation med kunderne. Den faglige sparring leveres af groconsult.

Green Spots virksomhederne inviteres ligeledes til Frederiksberg Kommunes årlige erhvervskonference, som i år holdes den 2. oktober.

Green Spots 2011 og 2012
Siden oktober 2011 har Frederiksberg Kommune samarbejdet med 15 virksomheder om at reducere CO2-udledningen. Samarbejdet skal bidrage til at nå kommunens mål om en CO2-reduktion på 35% i 2020 målt i forhold til 2005. Green Spots har vist besparelsespotentialer for de deltagende virksomheder på mellem 15% og 55%, med en typisk tilbagebetalingstid på to til fire år. Potentialer der skal realiseres ved mange typer af el- og varmebesparelser, fra trykluftspumpen hos Rolsted Cykler og vinkøleskabet hos Meyers Deli til tætningslister til døre og vinduer i den lille keramikbutik, Anna Olivia.

I 2011 og 2012 var groconsult kommunens rådgiver og proceskonsulent, og bistod virksomhederne med:

  • Energigennemgang
  • Udarbejdelse af handlingsplan
  • Inspirationsmøder og anden sparring

Læs mere om Green Spots herCarbon 20 i Vanløse

groconsult bistår - i samarbejde med Grønne Erhverv i Københavns Kommune - ni virksomheder i Vanløse med deres deltagelse i et stort tre-årigt EU-projekt, Carbon 20. Projektet har fokus på at reducere virksomhedernes CO2-udledning med 20% over projektperioden. Fem af de deltagende virksomheder har tidligere deltaget i Miljøpunkt Vanløses projekt Climate Street, mens de sidste fire er nye på banen.

De fem tekstilvirksomheder, der tidligere har deltaget i Climate Street projektet og derigennem har reduceret deres energiforbrug, er, Børnekompagniet, Stella og Pedro, Nørkleriet, Kits Modestoffer og Frk. Svendsen. I Carbon 20 projektet har de fem butikker haft fokus på at involvere kunderne i klimaindsatsen. De gennemførte derfor i marts 2012 en kampagne om vask og tørring af tekstiler i hjemmet. Et af de gode råd til forbrugerne var, at reducere – eller helt undlade – tørretumbling af det tøj, der lige så godt kan tørre på en tørresnor.
Energiforum Danmarks blad fra september 2012
Vanløse Weekend 29. juni 2012
Vanløse Weekend 2. marts 2012

De øvrige fire Vanløsevirksomheder - Flügger Farver Vanløse, Den Gyldne Okse, Cykelexperten og Sallingvej Selskabslokaler - har alle fået en energigennemgang og hjælp til udarbejdelse af en handlingsplan for nedsættelse af energiforbruget. Alle fire virksomheder har gode besparelser at hente i deres elforbrug.
Besparelsespotentialerne ligger på mellem 18 % og 52 %, med tilbagebetalingstider på mellem ét og fire år.
Vanløse Weekend 9. marts 2012

groconsult har bistået med:

  • Rekruttering af virksomheder til projektet
  • Det praktiske bindeled mellem Grønne Erhverv og de ni virksomheder
  • Design af tekstildelen af projektet, herunder opstartsmøde med de fem tekstilvirksomheder
  • Energigennemgang og handlingsplan hos de øvrige fire virksomheder
  • Kommunikation af projektet og dets resultater, herunder presse

Carbon 20 er et tre-årigt EU finansieret projekt, som Københavns Kommune og fem andre Green Cities kommuner gennemfører. Formålet er at skabe klimaløsninger i et samarbejde mellem kommuner, private virksomheder og vidensinstitutioner, og herigennem udvikle offentlige-private samarbejder. Målet er 20 % reduktion af CO2-udledningen fra 100 virksomheder.
Læs mere på www.carbon20.dk

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required
Netværk for foodservice
Kommuner
groconsult nyt
groconsult ApS | Skjulhøj Allé 32 | 2720 Vanløse | M: 61 14 72 24 | jette@groconsult.dk | CVR nr.: 39394340