Når kommuner skal støtte erhvervslivet

Når kommuner skal støtte erhvervslivet

groconsult tilbyder sparring, idéudvikling, projektdesign og projektimplementering til kommuner, der i deres Agenda 21-arbejde ønsker at sætte fokus på de helt små virksomheder i handels- og servicesektoren.
Vi har gennemført energigennemgange, handlingsplanudvikling, temamøder og kommunikation.

Vi har erfaring med at engagere mere end 100 virksomheder i klima- og miljøindsatser. Læs mere om projekterne Climate Street, Green Spots og Carbon 20

I projektet Climate Street blev mere end 80 af Vanløses virksomheder involveret.
groconsult kan gennem foredrag og workshop om projektet blandt andet give jer indsigt i, hvordan medarbejdere motiveres til miljøarbejde, og hvordan indsatsen bruges i kommunikation.

Se filmen om Climate Street herunder:

 

 

Produkter til offentlige virksomheder

groconsult tilbyder rådgivning til kommuner om miljø og klima, bæredygtighedsstrategier og lokalt miljøarbejde. Vi har erfaring med at skabe rammer for offentlige/private samarbejder rettet mod borgere og erhvervsliv. Ved at være i dialog med de forskellige aktører skaber groconsult en platform, der understøtter samarbejdet.

groconsult kan være jeres erfarne eksterne sparringspartner. Med mange års erfaring fra Agenda 21-arbejde kan vi tilbyde:

• Hjælp til jeres strategi- og planarbejde.
• Inspiration til projekter og indsatser om for eksempel klimatilpasning og grønne indkøb henvendt til borgerne.
• Hvordan I henvender jer til virksomheder om for eksempel energiindsatser.
• Sparring til processer, så I får større gennemslagskraft, såvel internt i kommunen som eksternt i forhold til borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig et eller flere af vores nyhedsbreve her.
Inspiration til Grønne Restauranter
Kommuner
groconsult nyt
Please wait
groconsult | Skjulhøj Allé 32 | 2720 Vanløse | M: 61 14 72 24 | jette@groconsult.dk | CVR nr.: 33569556