groacademy

 

Der er gennem de senere år kommet fokus på at inddrage medarbejderne i kommunale institutioner i det daglige miljø- og klimaarbejde, som led i kommunernes indsats for at mindske miljøbelastning og energiforbrug.

Indsatserne griber mere og mere om sig, og i flere kommuner er der etableret miljø- og klimaambassadørordninger, mens der i andre arbejdes mere uformelt med miljø og klima. groconsult ønsker at understøtte kommunernes arbejde ved at udbyde møder på tværs af kommunerne, så medarbejderne kan drage nytte af hinandens viden og erfaring samtidig med, at møderne krydres med faglig inspiration.

 


Møder

Igen i 2017 udbyder vi inspirationsmøder for kommunale medarbejdere. Netop nu er vi ved at udarbejde nyt koncept for møderne, vi forventer at være klar med en ny form i oktober - hold dig opdateret her. 

Alle møder i 2015 og 2016 har fået en gennemsnitlig evaluering på 4,6 uaf 5.

Vi holdte møde torsdag den 18. maj 2017:

Inspirationsmøde på tværs af faggrupper og kommuner

inspirationsmode paa tvaersFantastisk dag. Spændende indlæg, mere end 50 engagerede deltagere, super personale fra Furesøbad og solskin for fuldt blus, der fuldendte oplevelsen. Det var årets første møde i groacademy, hvor vi satte fokus på adfærd, vaner og idéer til miljøindsatser. Vi havde fornøjelsen af syv spændende oplægsholdere. Overordnet blev mødet evalueret til 4,5 ud af 5. Se billeder og omtale af mødet på Facebook her.

 

 


Afholdte møder i 2016

Herunder kan du læse en kort omtale af afholde møder i 2016:

Inspirationsmøde om Grøn bygningsdrift

Der var masser af god energi, da mere end 25 tekniske servicemedarbejdere og kommunale tovholdere mødtes den 9. november til tværkommunal erfaringsudveksling om LED-lys og teknologi indenfor behandling af kalk i vandet.

Mødet blev holdt på Idrætsanlæggene i Gladsaxe, hvor vi blev præsenteret for deres store arbejde med at skifte til LED i de forskellige haller, der har betydet en årlig besparelse på end 1 mill. kr.

Undervejs gav Rune Larsen fra Normasym en update på LED – og de økonomiske og kvalitetsmæssige fordele. AMTech Aqua Miljø præsenterede deres teknologi, der med ultralyd omdanner kalkstrukturen i vandet, så det ikke sætter sig fast i pakninger, på varmelegemer osv. En teknologi der kan spare masser af mandetimer, vandspild og kemikalier i vandet. Læs programmet her.

Deltagerne vurderede mødet til 4,4 ud af 5. Se billeder og omtale af mødet på Facebook her.

Inspirationsmøde for daginstitutionspersonale om affald

Der er smuk kunst på væggene på Fasangården på Frederiksberg. Den integrerede børneinstitution lagde den 4. oktober hus til et spændende møde om affald i groacademy. Godt 20 engagerede medarbejdere deltog livligt i snakken om, hvordan man i ReMida tankegangen arbejder med genbrugsmaterialer, som bliver til legesager for børnene.

Mødet blev rundet af med gode erfaringer fra et pilotprojekt om affaldssortering på to daginstitutioner i Glostrup Kommune, hvor der både var fokus på det pædagogiske samt indendørs- og udendørsbeholdere/-arealer. Læs programmet her

Samlet blev mødet evalueret til 4,8 ud af 5 mulige. Se billeder og omtale af mødet på Facebook her

Møde for teknisk servicepersonale

Torsdag den 19. maj stod den på affaldssortering for teknisk servicepersonale i groacademy, da vi mødtes 30 miljø- og klimaambassadører fra tre forskellige kommuner i den smukke festsal på Frederiksberg Rådhus. Vi fik indblik i lovgivningen for affald, og fik inspiration fra to cases fra Frederiksberg Rådhus og skolerne i Gladsaxe Kommune, som viste hvordan affaldshåndtering fungerer i hverdagen, og hvordan det kan gøres på en sjov og inddragende måde. Læs programmet her

Mødet blev samlet evalueret til 4,3 ud af 5 mulige. Se billeder og omtale af mødet på Facebook her

Inspirationsmøde om nudging for kommunale medarbejdere

Tirsdag den 19. april var mere end 35 kommunale medarbejdere og klimaambassadører samlet på tværs af fagfelter til et spændende og intenst inspirationsmøde i groacademy.

Temaet var nudging som redskab til miljø- og klimaindsatser i offentlige institutioner. Med inspiration fra den altid engagerede Andreas Maaløe Jespersen fra Roskilde Universitet, fik deltagerne mulighed for at udtænke nudges, som kan gøre det nemmere at få folk til at gøre de 'rigtige' handlinger i hverdagen. Læs programmet her

Mødet blev evalueret til 4,5 ud af 5. Se billeder og omtale af mødet på Facebook her

Inspirationsmøde om nudging og miljøarbejde i børnehøjde

Ledere og medarbejdere i daginstitutioner er helt centrale i forhold til, hvordan miljøbevidsthed tænkes ind i institutionens hverdag, og for hvordan der arbejdes med miljø og natur i børnehøjde. groconsult holdt inspirationsmøde om nudging og miljøindsats i børnehøjde, tirsdag den 1. marts, hvor mere end 30 medarbejdere deltog.

På mødet fik deltagerne et konkret eksempel på, hvordan Midgården på Frederiksberg arbejder på at opbygge miljøhandlekompetencer både hos børn og voksne. Andreas Maaløe Jespersen præsenterede nudging som værktøj til den daglige indsats. Læs programmet her

Mødet blev evalueret til 4,4 ud af 5. Se billeder og omtale af mødet på Facebook her

 

groacademy mødeleder

Det er Jette Ebbekær Thomsen fra groconsult, der styrer jer godt og sikkert gennem møderne. Jette har mere end 15 års erfaring med at involvere brugere, borgere og medarbejdere i miljøarbejdet.

Læs mere om Jette her

Tilmeld nyhedsbrev

* indicates required
Netværk for foodservice
Kommuner
groconsult nyt

Produkter til offentlige virksomheder

groconsult tilbyder rådgivning til kommuner om miljø og klima, bæredygtighedsstrategier og lokalt miljøarbejde. Vi har erfaring med at skabe rammer for offentlige/private samarbejder rettet mod borgere og erhvervsliv. Ved at være i dialog med de forskellige aktører skaber groconsult en platform, der understøtter samarbejdet.

groconsult kan være jeres erfarne eksterne sparringspartner. Med mange års erfaring fra Agenda 21-arbejde kan vi tilbyde:

• Hjælp til jeres strategi- og planarbejde.
• Inspiration til projekter og indsatser om for eksempel klimatilpasning og grønne indkøb henvendt til borgerne.
• Hvordan I henvender jer til virksomheder om for eksempel energiindsatser.
• Sparring til processer, så I får større gennemslagskraft, såvel internt i kommunen som eksternt i forhold til borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

groconsult ApS | Skjulhøj Allé 32 | 2720 Vanløse | M: 61 14 72 24 | jette@groconsult.dk | CVR nr.: 39394340