Forum for bæredygtig forandring

Forum for bæredygtig forandring

groconsult har etableret Forum for bæredygtig forandring, som henvender sig til kommuner, for at styrke deres arbejde med klima og bæredygtighed. Her kan medlemmerne dele viden, og groconsult understøtter med teoretiske og praktiske betragtninger, og sammen sætter vi erfaringer og hverdagspraksis i spil.

 

Om 2016

Under overskriften ’Innovation i kommunerne i samspil med borgerne’ udbyder groconsult i 2016 Forum for bæredygtig forandring i samarbejde med Aalborg Universitet. Fokus er på en netværksorienteret tilgang til innovativ bæredygtig omstilling med borgere. Og vi får fornøjelsen af følgende fire undervisere fra Aalborg Universitet:


Torsdag den 10. marts:
Birgitte Hoffmann – om at arbejde med innovation i kommunerne - introduktion til en netværksorienteret tilgang til innovation.

Torsdag den 12. maj:
Jens Stissing Jensen – om at skabe merværdi på tværs af sektorer.

Torsdag den 15. september:
Maj-Britt Quitzau – om planlæggere, der navigerer i den strategiske planlægning.

Torsdag den 17. november:
Peter Munthe-Kaas – om iscenesættelser og strategiske designeksperimenter i byen.
 
Omdrejningspunkt for årets fire møder er den netop lancerede håndbog til bæredygtig omstilling ’Innovativ klimatilpasning med borgere’ – se mere om håndbogen her 

Læs programmet for 2016 her

  • Pris pr. kommune for 2016:
  • 1 person: 8.000 kr. ex. moms
  • 2 personer: 15.000 kr. ex moms
  • 3 personer: 21.000 kr. ex. moms

Vi anbefaler, at der mindst deltager to personer fra hver kommune. Det er vores erfaring, at deltagerne har glæde af at omsætte læringen sammen, når de igen indtræder i hverdagens arbejde.

Forum for bæredygtig forandring 2015
Under overskriften: Kampagner, kommunikation og praksisterori i et forandringsperspektiv, holdt vi fire spændende møder. Det var Pernille Almlund og Bente Halkier - begge fra RUC - samt Kirsten Gram-Hanssen fra AAU, der var undervisere i forummet. Som gæsteunderviser havde vi Katherine Richarson - Se programmet her

Forum for bæredygtig forandring 2014
Under overskrifterne: Netværksstyring, rammer for samarbejde med frivillige og Offentligt-Privat-Samarbejde + Klimakommunikation, blev der i Forum for bæredygtig forandring holdt fire spændende møder i 2014. Alle syv kommuner fra 2013 deltog i 2014, se nedenfor.
  
Forum for bæredygtig forandring 2013
Køge, Gentofte, Frederiksberg, Næstved, Gladsaxe, Herlev og Glostrup Kommuner var deltagere i 2013. Program for Forum for bæredygtig forandring 2013 Kan du læse her.

Forum for bæredygtig forandring 2012
En kritisk evaluering af bæredygtighedsbegrebet
Her er fokus styring i det offentlige system. Hvilken forståelse af bæredygtighed indskriver kommunerne sig i, og hvordan giver det sig til udtryk i strategi og handling? Hvordan kan man forstå sit handlingsmæssige råderum udfra teorier om styrings- og ledelsesstrategier?

Hvordan bruges værktøjskassen på klima- og bæredygtighedsområdet?
Værktøjerne kan samlet kaldes ‘styringsteknologier’ for bæredygtighed. Styringsteknologierne omfatter blandt andet miljøledelse og grønt regnskab. Fælles for de mest almindelige værktøjer er, at de dokumenterer en indsats på klima- og bæredygtighedsområdet. Det er væsentligt, at styringsteknologiernes succes evalueres ofte ud fra i hvor høj grad teknologien bidrager til en mere bæredygtig forandring.

At skabe forandring og navigere mellem politik og administration
Forandring mod bæredygtig praksis kan forankres på mange måder, og med baggrund i en fælles forståelse for, hvad der er på spil i forhold til en bæredygtig udvikling i det offentlige sættes forandring på dagsordenen. Hvilke tilgange og metoder til forandring virker? Hvordan og hvad kan du gøre, og hvad kræver det at skabe mere rum til refleksion og forandring.

Produkter til offentlige virksomheder

groconsult tilbyder rådgivning til kommuner om miljø og klima, bæredygtighedsstrategier og lokalt miljøarbejde. Vi har erfaring med at skabe rammer for offentlige/private samarbejder rettet mod borgere og erhvervsliv. Ved at være i dialog med de forskellige aktører skaber groconsult en platform, der understøtter samarbejdet.

groconsult kan være jeres erfarne eksterne sparringspartner. Med mange års erfaring fra Agenda 21-arbejde kan vi tilbyde:

• Hjælp til jeres strategi- og planarbejde.
• Inspiration til projekter og indsatser om for eksempel klimatilpasning og grønne indkøb henvendt til borgerne.
• Hvordan I henvender jer til virksomheder om for eksempel energiindsatser.
• Sparring til processer, så I får større gennemslagskraft, såvel internt i kommunen som eksternt i forhold til borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig et eller flere af vores nyhedsbreve her.
Inspiration til Grønne Restauranter
Kommuner
groconsult nyt
Please wait
groconsult | Skjulhøj Allé 32 | 2720 Vanløse | M: 61 14 72 24 | jette@groconsult.dk | CVR nr.: 33569556